Chứng minh rằng bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống của con người.

Loading...

Đề bài: Nước sạch có vai trò vô cùng to lớn đồi với đời sống của con người. Em hãy Chứng minh rằng bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống của con người.

Mở bài Chứng minh rằng bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống của con người

Là một nhân tố tự nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của con người. Hơn nữa nó còn là nhân tố quyết định sự phát triển và tồn vong của con người.Đó chính là nhân tố nước. Xuất phát từ vai trò quan trọng của nước đối với đời sống của con người, đã có ý kiến cho rằng “Bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ cuộc sống của con người”.

Thân bài Chứng minh rằng bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống của con người

Trước hết, nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống, sức khỏe của con người, phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt. Con người có thể nhịn đói ba ngày nhưng thiếu nước một ngày sẽ là nguy cơ đe dọa đối với sức khỏe cũng như sự tồn tại của con người.Nước góp phần điều hòa khí hậu, điều hòa dòng chảy của các con sông, tạo nên môi trường sống an toàn cho con người. Trong lao động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thì nước giữ vai trò chủ đạo, nước cung cấp nguồn nước tưới, làm cho cây có thể sinh trưởng.

Loading...

Nước có ở khắp mọi nơi trên thế giới, nước có ở trong các : ao, hồ, sông, suối, nước trong các mạch nước ngầm dưới lòng đất…Lượng nước cung cấp cho con người là rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu con người sử dụng lãng phí, không đúng mục đích thì nguồn nước sạch sẽ ngày càng vơi cạn,con người sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nước cho sinh hoạt ở trong tương lai.Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, một mặt làm cho chất lượng đời sống được cải thiện nhưng mặt khác lượng rác thải sinh hoạt, sản xuất thải ra ngoài môi trường nhiều hơn mức bình thường.Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ở các ao hồ, sông suối cũng như mạch nước ngầm ở dưới lòng đất.Hiện nay, nguồn nước đang bị ô nhiễm, đồng nghĩa với nó là sự sống của con người đang bị đe dọa. Nguồn nước bị ô nhiễm sẽ gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với cuộc sống của con người.

Với cuộc sống sinh hoạt, thiếu nguồn nước sạch cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của con người. Nếu dùng nguồn nước đã bị ô nhiễm sẽ gây ra những căn bệnh về da, hệ tiêu hóa, đặc biệt là căn bệnh ung thư.Với lao động sản xuất: Cây trồng, vật nuôi đều không tồn tại được nếu không có nước. Với môi trường khi nước cạn kiệt, đất đai sẽ khô cằn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sống. Và tác động xấu đến môi trường trong đó có nguồn nước đều ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sống của con người nên cần ý thức bảo vệ nguồn nước để đảm bảo sự sống.

Kết bài Chứng minh rằng bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống của con người.

Như vậy, để bảo vệ sự sống của con người thì ngay từ bây giờ chúng ta cần có ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước một cách hợp lí, tránh lãng phí nước.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *