hoan-canh-sang-tac-noi-dung-va-y-nghia-cua-bai-tho-binh-ngo-dai-cao

Hoàn cảnh sáng tác, nội dung và ý nghĩa của bài thơ Bình ngô đại cáo

Loading...

Bình Ngô đại cáo là áng hùng văn khẳng định chủ quyền, nền độc lập của đất nước. Bài thơ không chỉ có giá trị văn học to lớn mà còn có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập. Qua việc tìm hiểu bài thơ, anh chị hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác, nội dung và ý nghĩa của bài thơ Bình ngô đại cáo.

Bài tham khảo

Bình  ngô đại cáo có ý nghĩa to lớn như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc Việt Nam. Năm 1427 đất nước ta hoàn thành thắng lợi công cuộc chống xâm lược của quân Minh. Đến đầu năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đặt tên nước là Thuận Thiên. Trong không khí thắng lợi của đất nước, vua Lê Lợi đã cử Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo để tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh suốt 10 năm gian khổ, anh dũng.

Loading...

Bình ngô đại cáo được Nguyễn Trãi viết năm 1428, bài cáo được thay lời vua Lê Lợi tuyên cáo với toàn thể dân chúng về việc chiến tháng chống Minh đồng thời khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Bài cáo có ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là tác phẩm văn học có ý nghĩa lịch sử, chính trị như bản tuyên ngôn lần thứ hai sau Nam quốc sơn hà.

Bình ngô đại cáo không chỉ là tác phẩm vô tiền khoáng hậu mà còn là tác phẩm đánh dấu bước trưởng thành về ý thức dân tộc, lịch sử, tư tưởng văn hóa của con người Đại Việt.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *