huong-dan-soan-van-nuoc-dai-viet-ta

Hướng dẫn soạn văn Nước Đại Việt ta

Loading...

Hướng dẫn soạn văn Nước Đại Việt ta với hệ thống lời giải chi tiết sẽ hỗ trợ đắc lực cho người học trong quá trình tìm hiểu và phân tích tác phẩm. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

(Trích Bình Ngô đại cáo)

Câu 1. Đoạn trích là phần mở đầu bài “Bình Ngô đại cáo”. Đoạn này có ý nghĩa nêu tiêu đề cho toàn bài, tất cả nội dung được phát triển về sau đều xoay quanh tiền đề đó. Theo em, khi nêu tiêu đề, tác giả đã khẳng định những chân lí nào?

Trả lời

Khi nêu tiêu đề ở đoạn trích, tác giả đã khẳng định những chân lí liên quan đến dân tộc ta, bao gồm các yếu tố:

– Có nền văn hiến lâu đời.

– Có cương vực lãnh thổ.

– Có phong tục tập quán.

– Có lịch sử, chế độ riêng và chủ quyền riêng.

Câu 2. Qua hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân- Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”, có thể hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì? Người dân mà tác giả nói tới là ai? Kẻ bạo ngược mà tác giả nói tới là kẻ nào?

Trả lời

“Nhân nghĩa” vốn là phạm trù khái niệm đạo đức của tôn giáo, nói về đạo lí, cách ứng xử và tình thương của con người đối với nhau. Nguyễn Trãi đã tiếp thu tư tưởng này, như vậy cốt lõi tư tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yên dân” và “trừ bạo”: đem lại cuộc  sống yên ổn cho dân, lấy lợi ích của nhân dân, dân tộc làm gốc và diệt trừ bọn tàn bạo.

Người dân mà tác giả nói tới là toàn thể con dân Đại Việt đang chịu thống khổ dưới sự cai tri và bóc lột của bọn giăc Minh bạo tàn.

Kẻ bạo ngược mà tác giả nói tới là chính là giặc Minh xâm lược với những chính sách cai trị tàn bạo và độc ác.

Câu 3. Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào?

Nhiều ý kiến cho rằng ý thức dân tộc ở đoạn trích Nước Đại Việt ta là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ Sông núi nước Nam vì sao? Để trả lời câu hỏi này, hãy tìm hiểu xem những yếu tố nào đã được nói tới trong Sông núi nước Nam và những yếu tố nào mới được bổ sung trong Nước Đại Việt ta.

Trả lời

Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng và chủ quyền riêng.

Loading...

Đoạn trích Nước Đại Việt ta là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ Sông núi nước Nam vì:

– Ở bài thơ Sông núi nước Nam, tác giả đã nêu lên quan niệm về ý thức độc lập dựa trên hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền.

– Đến đoạn trích Nước Đại Việt ta, quan niệm về chủ quyền độc lập dân tộc đã được phát triển cao hơn và toàn diện hơn. Ngoài lãnh thổ và chủ quyền còn được bổ sung thêm các yếu tố về nền văn hiến, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử.

Câu 4. Hãy chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích và phân tích tác dụng của chúng

Trả lời

Những nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích:

– Về cách dùng từ: ừ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng khác,… là lớp từ ngữ mang tính chất khẳng định cao độ và mang tính chất hiển nhiên.

– Về cách sử dụng những câu văn biền ngẫu: những câu văn biền ngẫu được đặt song song liên tiếp, đối xứng với nhau giúp nội dung chân lí được khẳng định chắc chắn.

– Về biện pháp tu từ: so sánh kết hợp liệt kê đem đến giá trị cao trong hiệu quả lập luận.

Câu 5. Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn. Qua đoạn trích trên, hãy chứng minh

Trả lời

Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn:

– Lí lẽ về truyền thống văn hiến, phong tục tập quán được củng cố bằng thực tế:

“Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác”

– Lí lẽ về lịch sử, chế độ và chủ quyền riêng được củng cố bằng những câu văn trong thế đối xứng để nâng tầm vị thế dân tộc ta:

“Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xứng đế một phương”.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *