phan-tich-cac-chi-tiet-nghe-thuat-ki-ao-duoc-su-dung-trong-truyen-an-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy

Phân tích các chi tiết nghệ thuật kì ảo được sử dụng trong truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy

Đề bài: Phân tích các chi tiết nghệ thuật kì ảo được sử dụng trong truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác phẩm: An Dương Vương và Mị…

chuyện chức phán sự đền tản viên

Khái quát về nội dung và nghệ thuật của truyện Chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Đề bài: Khái quát về nội dung và nghệ thuật của truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ Bài tham khảo “Chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất trong…