Văn mẫu lớp 4

Van mau lop 4, tổng hợp những bài văn mẫu lớp 4, văn tả người, tả đồ vật, tả cảnh … hay và cô đọng nhất được biên soạn bởi nhóm kenhvanhoc.com

Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Ta chu ngan con – Đề bài: Nhà em có nuôi rất nhiều ngan. Em hãy Tả chú ngan con nhà em nuôi đó cho các bạn lớp em nghe. Mở bài:...

Ta con lon – Đề bài: Tả con lợn nhà em nuôi lớp 4 Mở bài: Giới thiệu về con lợn nhà em nuôi Nhà bác em có một trang trại lớn...

Ta con cho nha em – Đề bài: Nhà em nuôi một chú chó dễ thương. Em hãy Tả con chó nhà em cho các bạn cùng lớp nghe. Mở bài: Giới...