nguoi chi nghi cho minh

Nghị luận: Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại.

Loading… Đề bài: Em hiểu thế nào về câu nói “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”. Bài làm của một bạn học sinh tại Nam Định Mở bài Nghị luận: Người…