nguoi chi nghi cho minh

Nghị luận: Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại.

Loading… Đề bài: Em hiểu thế nào về câu nói “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”. Việt Nam ta có truyền thống về tinh thần đoàn kết, về tấm lòng…