Văn tả vật

Văn tả vật – Những bài văn tả đồ vật, văn tả con vật … hay nhất của các em học sinh cấp 1 tại Hà Nội và các tỉnh khác.